Politierechtbank Antwerpen - home


  POLITIERECHTBANK  
ANTWERPEN
AFDELING ANTWERPEN         OPGELET: WEGENS DE VERHOOGDE BEVEILIGING WORDT U GECONTROLEERD BIJ HET BINNENKOMEN VAN HET GERECHTSGEBOUW.
DE WACHTTIJDEN KUNNEN OP DRUKKE MOMENTEN OPLOPEN TOT 1 UUR
.
Dit is de website van de Politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Hierboven ziet u de piramide van Hoven en Rechtbanken.
Deze piramide is samengesteld door Juridat. Op de website van Juridat (zie rubriek 'links')
kan u alle onderdelen van deze piramide aanklikken en krijgt u meer praktische informatie over de verschillende Hoven en Rechtbanken.

De Politierechtbank staat onderaan in de piramide.
Deze rechtbank is, samen met de Vredegerechten, de eerstelijnsrechtbank bij uitstek.

De bevoegdheid van de Politierechtbank is zowel strafrechtelijk als burgerlijk. Meer informatie vindt u in de rubriek 'bevoegdheid'.

Tegen de vonnissen van de politierechtbank wordt - voor zover beroep tegen het vonnis mogelijk is - beroep aangetekend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Het beroep wordt behandeld, hetzij door de correctionele kamer, hetzij door de burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Meer informatie over het instellen van beroep vindt u in de rubriek 'faq'.
In dezelfde rubriek worden ook een aantal veel gestelde vragen over andere zaken beantwoord.
U vindt er ook enkele nuttige folders.

De Politierechtbank is samengesteld uit een aantal kamers, die hetzij strafzaken, hetzij burgerlijke zaken behandelen.
Meer informatie over deze kamers, zoals dagen en uren van de zittingen is terug te vinden in de rubriek 'zittingen'.

Onder 'formulieren' kan u een aantal teksten downloaden,
zoals de beroepsschriften tegen de administratieve sancties
in het kader van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

De rubriek 'bereikbaarheid' leert hoe het gerechtsgebouw het gemakkelijkst te bereiken is.

Via deze rubriek kan u ook de kaart raadplegen.

Bij 'links' vindt u niet alleen de doorverwijzing naar andere websites, maar ook enkele nuttige adressen.

Onder 'contact' vindt u ten slotte nuttige gegevens zoals adres, telefoonnummers en de openingsuren van de griffie.
Op deze website ziet u foto's van het gerechtsgebouw Antwerpen.
Regie der Gebouwen
Ontwerper
TV RRP/VK/OAP
Of voluit
Ontwerper
Tijdelijke vereniging Richard Rogers Partnership/VK Studio
architects, planners and designers/ Ove Arup and Partners